Категории
Рубрики материалов
Яшьлек [67]Балалар сәхифәсе [26]
Иман [34]Гаилә учагы [21]
А.Сәгыйтов истәлегенә [4]Тормыш сулышы [119]
Сөю чишмәсе [15]И туган тел [39]
Шигърият [27]Бөек Җиңүнең 65 еллыгына [39]
Юбилей [2]2010 ел – Укытучы елы [11]
Яңарышның 20 еллык юбилеена [17]Ничек яшисең, авыл? [1]
КИҢӘШЛӘР [2]Бәхет башы хезмәттә [1]
ЯҢА ЕЛ [1]Соцпроект [7]
Тарих [5]
Главная » Статьи » Бөек Җиңүнең 65 еллыгына » Бөек Җиңүнең 65 еллыгына

В категории материалов: 39
Показано материалов: 21-30
Страницы: « 1 2 3 4 »

Сортировать по: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Просмотрам
Ђхсән Али улы Бакиев 86 яшендђ булуына карамастан, яшьлђрчђ тљз гђњдђле. Ул безнећ ярдђмчебез дђ, љйрђтњчебез дђ булды. Авылдашларын, туганнарын џђрвакыт дљреслеккђ, тђртипкђ љндђп яши.
Бөек Җиңүнең 65 еллыгына | Просмотров: 357 | Добавил: Zul4itai | Дата: 10.05.2010 | Комментарии (0)


Тимербай Мифтах улы Ибраџимов Тубыл районы, Сњклђм авылында дљньяга килђ, аћа хђзер 87 яшь. Балачагы бик књћелсез њтђ, чљнки 1937 нче елны ђтисен кулга алалар џђм ул ђйлђнеп љйгђ кайтмый, беркүпме вакыттан соћ ђнилђре њлђ, малай ятим кала.
Бөек Җиңүнең 65 еллыгына | Просмотров: 381 | Добавил: Zul4itai | Дата: 01.05.2010 | Комментарии (0)

Џђрвакыт ђниемнећ хђлен белешергђ килгђндђ, 1950-60 нчы елларда Салихова урамында яшђгђн Сђет Ђхтђм улы Шђрипов - сђламђт, кић ќилкђле, эштђн кытыршыланып, сљяллђнеп беткђн зур куллы, чын авыл ире књз алдына килеп баса.
Бөек Җиңүнең 65 еллыгына | Просмотров: 375 | Добавил: Zul4itai | Дата: 01.05.2010 | Комментарии (0)

Аллаһыныћ рђхмђте белђн бњгенге кљндђ исђн-сау яшђп килњче, сугыш џђм хезмђт ветераны, сугыш инвалиды Мићнђхмђт Мљбђракша улы Ђхмђтшин белђн очрашып ђћгђмђ кордык. Гаќђеп хђл, бабай 83 яшендђ булуга карамастан њзен бик яхшы хис итђ. Књзе књрђ, колагы ишетђ, зиџене яшьлђрне кљнлђштерерлек яхшы, спорт белђн шљгыльлђнђ, машина йљртђ. Књз генђ тия књрмђсен њзенђ. Ђ бит сугыш ветераннарыбыз бик сирђк калдылар.
Бөек Җиңүнең 65 еллыгына | Просмотров: 468 | Добавил: Zul4itai | Дата: 01.05.2010 | Комментарии (0)

Көнбатыш Украина фронтында сугышкан Шириястан Камалов, көрәш кырында мәңгелеккә ятып калган ике абыйсы: Шәйхелислам һәм Әбдрәшит шикелле үк, илне сакларга колхозда эшләп йөргән җиреннән җибәрелә. Фронтта 18 нче аерым бригаданың санитары була ул.
Бөек Җиңүнең 65 еллыгына | Просмотров: 353 | Добавил: Zul4itai | Дата: 01.05.2010 | Комментарии (0)

1928 елныћ 1 нче июнендђ Тубыл районы, Юршак авылында дљньяга килгән Тимербай Ђбделхђй улы Моратов сугыш башлангач, колхозда эшли башлый. 1944 елныћ ноябрь аенда егетне Ялутор шђџђренђ, укыту полкына курсларга ќибђрђлђр.
Бөек Җиңүнең 65 еллыгына | Просмотров: 366 | Добавил: Zul4itai | Дата: 24.04.2010 | Комментарии (0)

Маркизђ Хљќќђт кызы Нђбиева Тубыл районы, Хан авылы кызы. Ђнисе берњзе 2 баланы аякка бастыра, икесенђ дђ белем бирђ. Ђтисез тђрбиялђнгђн кыз кечкенђдђн хезмђттђ чыныгып њсђ.

Бөек Җиңүнең 65 еллыгына | Просмотров: 355 | Добавил: Zul4itai | Дата: 24.04.2010 | Комментарии (0)

Тиздђн зур бђйрђм – Ќићњ кљне ќитђ. Сугыш, тыл ветераннары, сугыш елы балалары хатирђлђрен яћарталар.

Тол хатыннарныћ ачы язмышы турында материал ќыйганда, Бибиќамал апа Гайсина белђн ђћгђмђ корган, сорашканнар ничектер књћелдђн чыкмый.

Бөек Җиңүнең 65 еллыгына | Просмотров: 413 | Добавил: Zul4itai | Дата: 17.04.2010 | Комментарии (0)

Књпме яра, бђхетсезлек, ятимлек алып килгђн сугыштан соң еллар уза, ара ерагая, ветераннар сафы сирђгђя. Кемнђр китерде безгђ Бљек Ќићњне? Шуларныћ икесенђ багышлыйм мин бу юлларны.Алар - Наќия Ислам кызы џђм Ђнвђр Вђлит улы Бђшировлар. Соћгы елларда Яркђњ районы, Сорокино авылында яшђделђр.

Бөек Җиңүнең 65 еллыгына | Просмотров: 562 | Добавил: Zul4itai | Дата: 05.04.2010 | Комментарии (0)

Калбай Ђбделнђби улы Латыйпов 1914 нче елны Ялутор районы, Сђел авылында дљньяга килђ. 96 яшьлек бабайны тере тарих дип ђйтсђм дђ хата булмас. Ул бит хђтта гражданнар сугышын да хђтерли, ул вакыттагы каты бђрелеш, атышларны онытмаган.
Бөек Җиңүнең 65 еллыгына | Просмотров: 387 | Добавил: Zul4itai | Дата: 05.04.2010 | Комментарии (0)

Подписка

Язылу бәясе:

6 айга – 210 сум 66 тиен,
3 айга – 70 сум 22 тиен,
1 айга – 35 сум 11 тиен.

Индексы – 54313.

Друзья сайта
 • "Ватаным татарстан"
 • Информационное агенство "Татар-информ"
 • Электронная газета Республики Татарстан "Интертат"
 • "Азатлык" радиосы
 • «БЕЗНЕҢ ГӘҖИТ»нең электрон версиясе
 • Матбугат
 • "Татарстан яшьләре" ЯШЬЛӘРНЕҢ ИҖТИМАГЫЙ-СӘЯСИ ГАЗЕТАСЫ
 • Конгресс татар Тюменской области
 • Всемирный Конгресс Татар
 • Татарский всемирный сервер "Татарлар.ру"
 • Погода
  Яндекс.Погода
  Cтатистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0

  АНО "ИИЦ "Яңарыш" © 2020
  Хостинг от uCoz