Категории
Рубрики материалов
Яшьлек [67]Балалар сәхифәсе [26]
Иман [34]Гаилә учагы [21]
А.Сәгыйтов истәлегенә [4]Тормыш сулышы [119]
Сөю чишмәсе [15]И туган тел [39]
Шигърият [27]Бөек Җиңүнең 65 еллыгына [39]
Юбилей [2]2010 ел – Укытучы елы [11]
Яңарышның 20 еллык юбилеена [17]Ничек яшисең, авыл? [1]
КИҢӘШЛӘР [2]Бәхет башы хезмәттә [1]
ЯҢА ЕЛ [1]Соцпроект [7]
Тарих [5]
Главная » Статьи » Бөек Җиңүнең 65 еллыгына » Бөек Җиңүнең 65 еллыгына

УЛ ҮЗЕБЕЗНЕКЕ

Маркизђ Хљќќђт кызы Нђбиева Тубыл районы, Хан авылы кызы. Ђнисе берњзе 2 баланы аякка бастыра, икесенђ дђ белем бирђ. Ђтисез тђрбиялђнгђн кыз кечкенђдђн хезмђттђ чыныгып њсђ.

Маркизђ Хљќќђт кызы  – Якуб абый укучысы. Мин анда абый чалымнарын, сыйфатларын књрђм: кешелекле, кечелекле, белемгђ, камиллеккђ омтылышлы, актив позицияле, миџербанлы, кыскасы, чын укытучы, мђктђбебез горурлыгы. Тубыл педучилищесын ућышлы тђмамлагач, укытучылык хезмђтен татар Ябалак авылында башлап ќибђрђ. Берњзе 4 класс белђн эшли. Сђлђтле Маркизђ районда њзен ућай яктан гына књрсђтђ. Берничђ елдан соћ аны рус Абалак авылындагы љстђмђ мђктђпкђ љлкђн пионервожатый итеп књчерђлђр. Белеме ќитешмђвен аћлагач, Тубыл пединститутыныћ биология-химия факультетын читтән торып укып тђмамлый.

Маркизђ Хљќќђт кызы укыту алымнарын камиллђштерњ, белем бирњ дђрђќђсен њстерњ љстендђ књп эшли, тљрле педагогик журналлар яздыра, њзлектђн укый, љйрђнђ, тљрле тђрбияви кичђлђр њткђрђ, тњгђрђклђр алып бара, укучыларныћ яраткан укытучысына ђйлђнђ.

Аны мђктђп директоры итеп књтђрђлђр. Шул вазифада  мђктђп ябылганчы лаеклы хезмәт итә.

Аннары књрше Преображенка авылындагы башлангыч мђктђптђ эшлђп, лаеклы ялга чыга. Ул бик књп Мактау кђгазьлђренђ, "Хезмђт ветераны”, "Мактаулы хезмђткђр” исемнђренђ лаек була.

Лаеклы ялда булуына карамастан, авыл советы депутаты, ветераннар советы рђисе ул, чын књћеленнђн янып-кљеп эшли. Тљрле кичђлђр, конкурслар њткђрђ. Маркизђ – хәбәрче дә. Авыл љлкђннђренђ багышланган тирђн эчтђлекле мђкалђлђре еш кына район газетабызда басылып тора.

Рус авылында яшђсђ дђ, ул њзебезнеке, мђрхђмђтле татар хатын-кызы, књркђм холыклы, динле татар ђбие.

Барлык дини бђйрђмнђребезне њткђрђ, йолаларыбызны яхшы белђ.

Чын књћелемнђн Маркизђне гомер бђйрђме белђн, Тљмђн љлкђсенећ барлык укытучыларын, мине кеше иткђн тирђн белемле укытучыларым – Туктабикђ Алим кызы Шихованы, Рђшидђ Шђрифулла кызы Зђнкиеваны, Бану Фђйзулла кызы Фђйзуллинаны, Фазилђ апа џђм Альберт абый Урамаевларны Укытучы елы белђн котлыйм.

Шушы истђлекле ел џђркайсыгызга тирђн сђламђтлек, озын гомер, эшегездђ яћа ачыш-табышлар, ућышлар китерсен џђм сђлђтле, тырыш укучылар бњлђк итсен иде.

Х.РЕЧЕБАКИЕВА.

 

Категория: Бөек Җиңүнең 65 еллыгына | Добавил: Zul4itai (24.04.2010)
Просмотров: 355 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Подписка

Язылу бәясе:

6 айга – 210 сум 66 тиен,
3 айга – 70 сум 22 тиен,
1 айга – 35 сум 11 тиен.

Индексы – 54313.

Друзья сайта
 • "Ватаным татарстан"
 • Информационное агенство "Татар-информ"
 • Электронная газета Республики Татарстан "Интертат"
 • "Азатлык" радиосы
 • «БЕЗНЕҢ ГӘҖИТ»нең электрон версиясе
 • Матбугат
 • "Татарстан яшьләре" ЯШЬЛӘРНЕҢ ИҖТИМАГЫЙ-СӘЯСИ ГАЗЕТАСЫ
 • Конгресс татар Тюменской области
 • Всемирный Конгресс Татар
 • Татарский всемирный сервер "Татарлар.ру"
 • Погода
  Яндекс.Погода
  Cтатистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0

  АНО "ИИЦ "Яңарыш" © 2020
  Хостинг от uCoz