Категории
Рубрики материалов
Яшьлек [67]Балалар сәхифәсе [26]
Иман [34]Гаилә учагы [21]
А.Сәгыйтов истәлегенә [4]Тормыш сулышы [119]
Сөю чишмәсе [15]И туган тел [39]
Шигърият [27]Бөек Җиңүнең 65 еллыгына [39]
Юбилей [2]2010 ел – Укытучы елы [11]
Яңарышның 20 еллык юбилеена [17]Ничек яшисең, авыл? [1]
КИҢӘШЛӘР [2]Бәхет башы хезмәттә [1]
ЯҢА ЕЛ [1]Соцпроект [7]
Тарих [5]
Главная » Статьи » Бөек Җиңүнең 65 еллыгына » Бөек Җиңүнең 65 еллыгына

КҮРШЕМ ТУРЫНДА


Џђрвакыт ђниемнећ хђлен белешергђ килгђндђ, 1950-60 нчы елларда Салихова урамында яшђгђн Сђет Ђхтђм улы Шђрипов - сђламђт, кић ќилкђле, эштђн кытыршыланып, сљяллђнеп беткђн зур куллы, чын авыл ире књз алдына килеп баса.

Мића шул чорда 7-8 яшь иде. Сугыш џђм анда катнашкан фронтовиклар турында олылардан ишетеп кенђ белђ идем. Тормыш бик авыр, гел њзебез ачлы-туклы, ђмма без џђр туган кљнгђ куанып, кадерен белеп яшђдек. Бик каты ашыйсы килгђн чакларда књршебез Шђриповларга керђ идем. Аларныћ гаилђсе бик зур, Сђет ђкђ белђн хатыны Сания апаның 12 бала. Аларныћ сыерлары бар, димђк, сљтле гаилђ. Бљтен балаларын зур љстђл артына утыртканда мине дђ калдырмыйлар иде. Авыл мичендђ пешкђн кара ипи џђм яћа сауган сљтнећ тђме ђле дђ авыздан китми. Каян килә шул кешелђрдђ шуныћ хђтле яхшылык, рђхимлелек дип шакката идем. Ђле бњген генђ Шђриповныћ биографиясен укып, шул соравыма пенсия яшенђ ќиткђч ќавап таптым.

Сђет Ђхтђм улы Шђрипов 1913 нче елда 9 нчы май кљнне Ямбай авылында дљньяга аваз салган. Љч айдан соћ ђнисе дљнья куя. Аны ђнисенећ апасы тђрбиялђп њстерђ. Сђет ђкђ дљньяныћ бљтен авырлыкларын књреп, бик иртђн эшли башлый.

Фашист илбасарлары илебезгђ басып кергђч, 1941 нче елны сугышка китђ. 1944 нче елныћ сентябрь аенда књкрђге яралана. Барнаул шђџђренећ госпиталендђ дђвалана. Фронтта партиягђ керђ, яралары төзәлми, 1945 нче елны сугыш  инвалиды туган якларына ђйлђнеп кайта.

Љйлђнђ, џђр баласына йорт сала. Гомер буена «Калинин» совхозында терлекче булып намуслы хезмђт итђ.

Печђнлеклђребез янђшђ, ул эшлђгђндђ бер моћга салып ќырлаган кебек эшли иде.

Авыр тормыш сынауларын үткәндә кешелек сыйфатларын югалтмыйча, яхшы кеше булып калды ул. Сђет ђкђ  тормыш ќанлы, шат књћелле  кешелђрне яратучан иде.

Коточкыч сугыш дђџшђтенећ зары булып књкрђгендђ 45 ел кыйпылчык йљртте.

Сђет Ђхтђм улы 1990 нчы елныћ март аенда вафат булды. Ул безнећ књћеллђрдђ мђћге яши. Истђлекле бњлђклђре: "Сугышчан батырлык өчен”, "Германияне җиңгән өчен” медальләре, Бљек Ватан сугышы ордены џђм књп санлы Мактау грамоталары саклана. Нђкъ менђ Сђет ђкђ кебек кешелђр безгђ Ќићњне китерделђр. Шућа књрђ без аларны 65, 100 елдан соћ да онытырга хакыбыз юк. Алар истђлеге џђрвакыт яшђргђ тиеш.

М.ФЂЙЗУЛЛИНА,
хезмђт ветераны. Ямбай авылы.

Категория: Бөек Җиңүнең 65 еллыгына | Добавил: Zul4itai (01.05.2010)
Просмотров: 375 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Подписка

Язылу бәясе:

6 айга – 210 сум 66 тиен,
3 айга – 70 сум 22 тиен,
1 айга – 35 сум 11 тиен.

Индексы – 54313.

Друзья сайта
 • "Ватаным татарстан"
 • Информационное агенство "Татар-информ"
 • Электронная газета Республики Татарстан "Интертат"
 • "Азатлык" радиосы
 • «БЕЗНЕҢ ГӘҖИТ»нең электрон версиясе
 • Матбугат
 • "Татарстан яшьләре" ЯШЬЛӘРНЕҢ ИҖТИМАГЫЙ-СӘЯСИ ГАЗЕТАСЫ
 • Конгресс татар Тюменской области
 • Всемирный Конгресс Татар
 • Татарский всемирный сервер "Татарлар.ру"
 • Погода
  Яндекс.Погода
  Cтатистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0

  АНО "ИИЦ "Яңарыш" © 2020
  Хостинг от uCoz