Категории
Рубрики материалов
Яшьлек [67]Балалар сәхифәсе [26]
Иман [34]Гаилә учагы [21]
А.Сәгыйтов истәлегенә [4]Тормыш сулышы [119]
Сөю чишмәсе [15]И туган тел [39]
Шигърият [27]Бөек Җиңүнең 65 еллыгына [39]
Юбилей [2]2010 ел – Укытучы елы [11]
Яңарышның 20 еллык юбилеена [17]Ничек яшисең, авыл? [1]
КИҢӘШЛӘР [2]Бәхет башы хезмәттә [1]
ЯҢА ЕЛ [1]Соцпроект [7]
Тарих [5]
Главная » Статьи » Тормыш сулышы » Тормыш сулышы

АНАЛАР ХӨРМӘТЕНӘ

Џђр ел саен ноябрь аеныћ соћгы якшђмбесендђ ќир йљзенећ ић асыл затлары – Аналар кљне билгелђп њтелђ. Бу кљнне џђркем њзенећ уйларын ић якын кешелђренђ – ђнилђренђ юнђлтђдер. Љлкђбездђ дђ аларга багышлап тљрле мђдђни чаралар, кичђлђр, бђйрђм концертлары еш узып тора.

24 ноябрь кљнне "Тљзњче” миллђтләр мәдәнияте йортыныћ Зур концерт залында шђџђр татар мђдђният њзђге (ќитђкчесе Л.Кђримова) џђм "Тљзњче” миллђтлђр сараеныћ татар бњлеге (Г.Хђлитова) аналар хљрмђтенђ бњлђк итеп матур концерт оештырганнар.

Сђхнђдђге экраннан да ана белђн сабый слайды чагылдырылды.

Ић кадерле, ић сљйкемле, ић ярдђмчел асыл затларыбыз игътибарына татар мђдђният  њзђге каршында эшлђп килњче  "Хыял” (Ф.Кђримов), "Сњнмђс хислђр”, "Нур” (Ђ.Назыров) ансамбльлђре, М.Вђлиев, Р.Русин, бертуган Рузилђ џђм Зљлфия Речаповалар, Ђ.Миннебаев башкаруындагы ќырлар газиз ђнилђргђ багышланган иде. Шулай ук "Чимги” фольклор коллективы (Ђ.Миннебаев) чыгышы, "Аккош” (Е.Гультяева), "Тљзњче” миллђтлђр йортыныћ татар бњлеге каршында эшлђп килњче "Гњзђл” бию ансамбльлђре дђртле биюлђре белђн џђркемнећ књћеленђ хуш килде, алкышларга књмеп ќылы кабул иттелђр.


Ахырда љлкђ татар Конгрессыныћ сайт редакторы И.Мухатнабиева чыгып: "Кызганыч ки, тљрле сђбђплђр аркасында кайберђњлђр сабыйларын язмыш кочагына ташлап, њзлђрен дђ, балаларын да гаилђ бђхетеннђн мђхрњм итђлђр. Ятимнђр арасында ата–ана назын тоярга интегњчелђр булмасын иде дигђн телђк белђн "Бездђ ятим бала юк” акциясе тормышка ашырылды џђм барлык кић књћелле кешелђр безнећ телђккђ кушыла алалар”, – дип, аз булса да нђнилђрнећ сагышлы йљзлђренђ нур љстђњ љчен исђп-хисап счеты ачылганын џђм сценада садака салу љчен ящик куелганын белдерде.

Бђйрђм кичђсеннђн канђгать калып, матур ќырлар, дђртле биюлђр, яхшы кђеф бњлђк иткђннђре љчен тамашачылар оештыручыларга кат-кат рђхмђтлђрен ђйтеп таралыштылар.

Н.ТАШБУЛАТОВА.

Категория: Тормыш сулышы | Добавил: Zul4itai (01.12.2011)
Просмотров: 378 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Подписка

Язылу бәясе:

6 айга – 210 сум 66 тиен,
3 айга – 70 сум 22 тиен,
1 айга – 35 сум 11 тиен.

Индексы – 54313.

Друзья сайта
 • "Ватаным татарстан"
 • Информационное агенство "Татар-информ"
 • Электронная газета Республики Татарстан "Интертат"
 • "Азатлык" радиосы
 • «БЕЗНЕҢ ГӘҖИТ»нең электрон версиясе
 • Матбугат
 • "Татарстан яшьләре" ЯШЬЛӘРНЕҢ ИҖТИМАГЫЙ-СӘЯСИ ГАЗЕТАСЫ
 • Конгресс татар Тюменской области
 • Всемирный Конгресс Татар
 • Татарский всемирный сервер "Татарлар.ру"
 • Погода
  Яндекс.Погода
  Cтатистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0

  АНО "ИИЦ "Яңарыш" © 2020
  Хостинг от uCoz