Категории
Рубрики материалов
Яшьлек [67]Балалар сәхифәсе [26]
Иман [34]Гаилә учагы [21]
А.Сәгыйтов истәлегенә [4]Тормыш сулышы [119]
Сөю чишмәсе [15]И туган тел [39]
Шигърият [27]Бөек Җиңүнең 65 еллыгына [39]
Юбилей [2]2010 ел – Укытучы елы [11]
Яңарышның 20 еллык юбилеена [17]Ничек яшисең, авыл? [1]
КИҢӘШЛӘР [2]Бәхет башы хезмәттә [1]
ЯҢА ЕЛ [1]Соцпроект [7]
Тарих [5]
Главная » Статьи » Шигърият » Шигърият

З.АКБҮЛӘКОВ.

ЯШЂ, ТАТАР

Яшђњ рђвешећ, гамђллђр
Ќир-анага ямь бирсен;
Ахыр-чиге тоелмасын,
Мђћге яшьлеккђ керсен!
Син йљргђн юллар челтђре
Чын бизђсен Ќир йљзен,
Бар ќисемнђр арасында
Њрнђк књрсђткђн њзен!
Балкышыћ, ашкынуларыћ
Књплђрне хђйран итсен,
Идея-идеалларыћ
Алга гел књркђм њтсен!
Татарлыкны ђлђм итеп,
Ић сафта яшђ;
Мђџабђт–мљкатдђслеккђ
Замана, вакыт дђшђ
Бђхететећне, язмышыћшы,
Тамырларыћны кайгырт;
Киртђләрне, кирелекне
Љн аръягына ыргыт!
Тормыштагы урыныћны
Активлык белђн яула –
Мђгънђле, књркђм бар алга,
Юллар чатында аума!
Кызларыћ, улларыћ џђрчак
Књркђм йљзлђрен ачсын;
Халкы яшђвен дђлиллђп,
Галђм алдына бассын!
Џђр кљн кљрђшњ, мал табу –
Њзећне саклау, аћла;
Миллилекне љскђ чљеп,
Килђчђгећне данла!
Яшђвећ џђм килђчђгећ
Бары њзећнђн тора,
Бљек љммђт йљзен љндђ
Кыйбла-оќмахка бора!
Њлемсез, батыр бул, татар,
Мећлђгђн гасыр яшђ,
Ашкындырган офыкларга,
Бђхеттђн юллар тњшђ!
Телђгећђ иреш мђћге,
Тамчы да ташны тишђ!
 

ҮЗ ИТӘ

(Б.Сөләймановка багышлап)

Себерле өчен ишекне
Гүзәллеккә ул ачты,
Милләте алдына Булат
Баһадир кебек басты!

Өммәтен күркәм торгызу
Көрәшче итте аны,
Көнбатыш Себердә сүнмәс
Шагыйрьнең бөек даны!

Себер татарларының ул
Өнгә илчесе, гүя –
Шуңа аларның вәкиле
Аңа ихлас баш ия!

Остаз чәчкән орлыклардан
Шытымнар зәһәр чыга,
Якташлары дөньялыктан
Аң-куәт байтак сыга!

Бик җылы күрешүләрне
Җентекләп искә алам –
Атлыгу вә сөюенә
Сокланам, таңга калам!

Халкы өчен көрәшне ул
Яшәү мәгънәсе итте –
Моны өнгә ашыруда
Якты, күркәм юл үтте!

Сүз-хисләр фонтанын Булат
Бөрки дөньяга оста –
Син дә нурлы яшә өндә,
Җан белән аны коч та!

Күтәрде вә чөйде аны
Телгә, халыкка сөю –
Изгелеккә, гаделлеккә
Һич тынмый башны ию!

Патриот үткән юлларны
Үтәсебез бар әле –
Алга бару, чигенүме?
Татарның шундый мәле.

Милләт әйдәүчесе итә
Яшәү рәвеше затны,
Өн кояшы итте Булат
Йөрәге яккан утны!
Тормыштагы чын фәрештә
Үз итә барча ятны!

 

ИЗГЕ ЮНЬДЂ

(Х.Алишинага багышлап)

Хђйран итђ якташларны
Кешелеклеге аныћ –
Яшђњ нурларын арттырып,
Тарала, остаз, даныћ!

Тумашева биеклеген
Тђки яуладыћ књптђн –
Олуг хљрмђт, њлемсез дан
Тљшми ул, тљшми књктђн!

Гайрђтећ, сљюећ белђн
Тљмђн яшђрђ, гњя –
Себердђге зыялылар
Башларын сића ия!

Њсњгђ, рухи баюга
Зђџђр юнђлгђн љнећ;
Халыкка изге хезмђттђ
Мђгънђле, якты кљнећ!

Хђнисђ елмаюыннан
Яктыра себер ягы,
Уй-гамђленнђн ишђя
Љндђ тљслђрнећ агы!


  Эталоны, асылы ул
Хатыннарныћ мин белгђн;
Гомерен илгђ багышлап,
Ђйтегезче, кем бљлгђн?

Галимђ яккан учактан
Чђчри чаткы як-якка –
Сњнмђс данга ул чын лаек
Уе, књћеле акка!

Миллђткђ хезмђт итњдђн
Ул бђхет џђм кљч таба,
Андый затлар дљньялыкта
Ташка кадак та кага!

Фђн џђм љн нигезлђрен ул
Кимерђ тырыш, њрнђк;
Хђнисђнећ эргђсендђ
Кљн итњ нурлы, ирмђк!

Миллђт маягы, кояшы
Булу ул – шљџрђт љндђ,
Моныћ љчен чын кљрђшкђ
Чыгу бик кирђк кљн дђ!
Адђмнећ бљек бђхете
Фђкать шул изге юньдђ!

З.АКБЊЛЂКОВ.


Категория: Шигърият | Добавил: Zul4itai (29.05.2011)
Просмотров: 404 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Подписка

Язылу бәясе:

6 айга – 210 сум 66 тиен,
3 айга – 70 сум 22 тиен,
1 айга – 35 сум 11 тиен.

Индексы – 54313.

Друзья сайта
 • "Ватаным татарстан"
 • Информационное агенство "Татар-информ"
 • Электронная газета Республики Татарстан "Интертат"
 • "Азатлык" радиосы
 • «БЕЗНЕҢ ГӘҖИТ»нең электрон версиясе
 • Матбугат
 • "Татарстан яшьләре" ЯШЬЛӘРНЕҢ ИҖТИМАГЫЙ-СӘЯСИ ГАЗЕТАСЫ
 • Конгресс татар Тюменской области
 • Всемирный Конгресс Татар
 • Татарский всемирный сервер "Татарлар.ру"
 • Погода
  Яндекс.Погода
  Cтатистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0

  АНО "ИИЦ "Яңарыш" © 2020
  Хостинг от uCoz