Категории
Рубрики материалов
Яшьлек [67]Балалар сәхифәсе [26]
Иман [34]Гаилә учагы [21]
А.Сәгыйтов истәлегенә [4]Тормыш сулышы [119]
Сөю чишмәсе [15]И туган тел [39]
Шигърият [27]Бөек Җиңүнең 65 еллыгына [39]
Юбилей [2]2010 ел – Укытучы елы [11]
Яңарышның 20 еллык юбилеена [17]Ничек яшисең, авыл? [1]
КИҢӘШЛӘР [2]Бәхет башы хезмәттә [1]
ЯҢА ЕЛ [1]Соцпроект [7]
Тарих [5]
Главная » Статьи » Яшьлек » Яшьлек

МӘХӘББӘТ “СМС”Ы НИ СӨЙЛИ?

Егет белђн кыз очраша башлагач, бер–берсенђ "смс”лар языша башлый. Баксаћ, аныћ эчтђлегеннђн егетнећ кызга мљнђсђбђтен аћлап була икђн.

1. Танышуныћ беренче аенда ул "смс”та исемећне язмый, "ќимешем”, "кадерлем” ди яки башка назлы сњзлђр яза. Ђмма бу сњзлђргђ ышанырга, ђллђ нинди планнар корырга ашыкма. Бђлки ул исемећне оныткандыр, ђ бђлки берничђ кызга шундый ук "смс” ќибђргђндер.

Ђгђр сез ђле аз гына таныш булып, ул инде сића "куяным” дип дђшђ икђн, мљгаен, ул бер генђ итђкне дђ њткђрми торган егеттер. Андыйлар џђркемне њзенђ каратырга, кирђк вакытта аннан файдаланырга маташа.

2. Латин хђрефлђре белђн язамы? Димђк, ул саран кеше. Чљнки латин хђрефлђре белђн язылган "смс” ике тапкырга арзанрак. Мондый егетнећ эгоист булуы бар. Ул беренче чиратта њзенђ ућайлы булуын тели.

3. Гел "смайл”лар куя. Алар нокта џђм љтерлђр урынына куелырга да мљмкин. Шулай ук алар хислђрне дђ тапшыра. Аныћ юмор яратуы – яхшы ђйбер. Ђмма шаяртуы усал булса, бу аныћ њз тормышыннан канђгать тњгеллеге турында сљйли.

4. Ул тыныш билгелђрен куя, кыскартулар кулланмый. "Смс”ны болай язу бик вакчыл џђм башкаларны яшђргђ љйрђтергђ яратучы кешелђргђ хас.

5. Ул синећ сорауларыћа ќавап бирми, шаян сњзгђ бора яки сорау белђн ќавап бирђ. Мљгаен, ул сезнећ књзгђ тљтен ќибђрергђ телидер. Андыйлар кызлар романтик серлђр ярата дип уйлый џђм шућа да ачылып бетми. Егетлђр шулай њз рейтингын књтђрмђкче була.

6. "Смс”ка озак кына ќавап бирми тора. Болай эшлђсђ, њзећнећ аћа ошамавыћ турында нђтиќђ ясарга ашыкма. Кайберђњлђр њзенећ дђрђќђсен арттыру љчен шулай эшли. Ђмма ул башта бер-ике сђгать њз эшлђре белђн маташып, аннары гына синећ турында исенђ тљшерђ икђн, андый белђн аралашмавыћ хђерлерђктер. Чљнки син аны кызыксындырмыйсыћ.

("Акчарлак”).

Категория: Яшьлек | Добавил: Zul4itai (26.08.2010)
Просмотров: 1011 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Подписка

Язылу бәясе:

6 айга – 210 сум 66 тиен,
3 айга – 70 сум 22 тиен,
1 айга – 35 сум 11 тиен.

Индексы – 54313.

Друзья сайта
 • "Ватаным татарстан"
 • Информационное агенство "Татар-информ"
 • Электронная газета Республики Татарстан "Интертат"
 • "Азатлык" радиосы
 • «БЕЗНЕҢ ГӘҖИТ»нең электрон версиясе
 • Матбугат
 • "Татарстан яшьләре" ЯШЬЛӘРНЕҢ ИҖТИМАГЫЙ-СӘЯСИ ГАЗЕТАСЫ
 • Конгресс татар Тюменской области
 • Всемирный Конгресс Татар
 • Татарский всемирный сервер "Татарлар.ру"
 • Погода
  Яндекс.Погода
  Cтатистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0

  АНО "ИИЦ "Яңарыш" © 2020
  Хостинг от uCoz