Категории
Рубрики материалов
Яшьлек [67]Балалар сәхифәсе [26]
Иман [34]Гаилә учагы [21]
А.Сәгыйтов истәлегенә [4]Тормыш сулышы [119]
Сөю чишмәсе [15]И туган тел [39]
Шигърият [27]Бөек Җиңүнең 65 еллыгына [39]
Юбилей [2]2010 ел – Укытучы елы [11]
Яңарышның 20 еллык юбилеена [17]Ничек яшисең, авыл? [1]
КИҢӘШЛӘР [2]Бәхет башы хезмәттә [1]
ЯҢА ЕЛ [1]Соцпроект [7]
Тарих [5]
Главная » Статьи » Яшьлек » Яшьлек

“ЯШЬ БУЫН” ОФИСЛЫ БУЛДЫ


ООО "Застава” тљзњ оешмасы директоры Нуретдин Нурулхат улы Ибраһимов тиздђн, 3 нче май кљнне, њзенећ 11 еллыгын бђйрђм итђргђ ђзерлђнгђн "Яшь буын” љлкђ татар яшьлђре оешмасына эшлђр љчен  Тљмђн шђџђренећ Кырынкњл авылында њзлђре тљзегђн офислар бинасыныћ љченче катында бушлай бњлмђлђр тђкъдим итте. Њзенећ фидакарь адымын ул: ”Фђрит Корманов белђн танышканга 6 ел буладыр, ул бик тырыш егет, максатчан. Аныћ килђчђккђ планнары бик зур. Хђзер инде офислары да булгач, алар тагын да дђртлђнеп эшлђрлђр дип уйлыйм. Кеше эшлим дип тора икђн, хђлемнђн килгђч, ник булышмаска соћ?!” - дип аћлатты. Мондый зур шатлыкны уртаклашыр љчен яшьлђр њзлђренећ ић якын дусларын "љй мђќлесенђ” чакырдылар.

Яшьлђр шушы еллар эчендђ љлкђдђ генђ тњгел, регионара оештырылган тљрле чараларда катнашып ирешкђн ућышларын дђлиллђгђн Мактау кђгазьлђре, дипломнар, Рђхмђт хатларын стенага урнаштырып, бњлмђлђрне рђткђ китереп љлгергђннђр, кунакларны сыйларга бай табын да ђзерлђгђннђр иде. "Мирас” иќтимагый хђйрия фонды директоры Фђрит Хђкимов белђн "Яћарыш” газетасы мљхђррире Алсу Сђгыйтова яшьлђргђ милли горурлыкны тоеп, туган телебездђ аралашып, бердђмлђшеп дус яшђргђ кирђклеген кабат искђртеп, ућышлар телђделђр, китергђн бњлђклђрен тапшырдылар. "Яшь буын” оешмасы ќитђкчесе Фђрит Корманов џђрвакыт ярдђм кулын сузып торучы кићђшчелђренђ, њзенећ оешмасындагы егет џђм кызларга чын књћелдђн рђхмђтлђрен белдерде, килђчђктђ дђ бер-беребезне аћлап, фикерлђшеп, ярдђмлђшеп эшлђрбез дигђн телђген ђйтте, аннары кунакларны килђчђккђ куелган планнары белђн таныштырды. Ќитђкчелђрнећ сњзлђренђ яшьлђр дђ кушылып: "Миллђттђшлђребез арасында Нуретдин абый Ибраһимов кебек кић књћелле, олы ќанлы кешелђр књбрђк булсалар икђн”, - дигђн телђклђрен ђйттелђр. Аннары яшьлђр дискотека оештырып, књћел ачтылар.

Р.КАНГАЗИНА.

Категория: Яшьлек | Добавил: Zul4itai (17.04.2010)
Просмотров: 471 | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Подписка

Язылу бәясе:

6 айга – 210 сум 66 тиен,
3 айга – 70 сум 22 тиен,
1 айга – 35 сум 11 тиен.

Индексы – 54313.

Друзья сайта
 • "Ватаным татарстан"
 • Информационное агенство "Татар-информ"
 • Электронная газета Республики Татарстан "Интертат"
 • "Азатлык" радиосы
 • «БЕЗНЕҢ ГӘҖИТ»нең электрон версиясе
 • Матбугат
 • "Татарстан яшьләре" ЯШЬЛӘРНЕҢ ИҖТИМАГЫЙ-СӘЯСИ ГАЗЕТАСЫ
 • Конгресс татар Тюменской области
 • Всемирный Конгресс Татар
 • Татарский всемирный сервер "Татарлар.ру"
 • Погода
  Яндекс.Погода
  Cтатистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0

  АНО "ИИЦ "Яңарыш" © 2020
  Хостинг от uCoz