Категории
Рубрики материалов
Яшьлек [67]Балалар сәхифәсе [26]
Иман [34]Гаилә учагы [21]
А.Сәгыйтов истәлегенә [4]Тормыш сулышы [119]
Сөю чишмәсе [15]И туган тел [39]
Шигърият [27]Бөек Җиңүнең 65 еллыгына [39]
Юбилей [2]2010 ел – Укытучы елы [11]
Яңарышның 20 еллык юбилеена [17]Ничек яшисең, авыл? [1]
КИҢӘШЛӘР [2]Бәхет башы хезмәттә [1]
ЯҢА ЕЛ [1]Соцпроект [7]
Тарих [5]
Главная » Статьи » Яңарышның 20 еллык юбилеена » Яңарышның 20 еллык юбилеена

ТҮБӘН ТӘҮДЕ РАЙОНЫНДА

7 нче март бик кояшлы, матур кљн иде. Тљмђндђ яз башланган, ђ Тњбђн Тђњде районы, Чугунаевода ђлегђ кыш икђн. Мђдђният йортыныћ ишек алдында "Дети” дип язылган автобуслар тезелгђн. Бина халык белђн шыгрым тулган иде. "Таћ йолдызы-2010” район балалар смотр-бђйгесенђ Киндерле, Чугунаево, Канчђбер, Тарман, Кыскыркњл, Бухтал, Антипино мђктђплђреннђн нђни артистлар килгђннђр. Аларныћ чыгышларына жюри рђисе, љлкђ татарлары милли-мђдђни автономиясенећ башкарма директоры Тимергали Мирасов, ђгъзалары – љлкђ татарлары Конгрессыныћ мђдђният департаменты директоры Вђлимђ Ташкалова, Индрђй мђдђният йорты директоры, композитор Ќђмилђ Рђхимова бђя бирделђр. Беренче сњз Тњбђн Тђњде районы башлыгы Зљфђр Зариф улы Ђхтђриевка бирелде. Ул чын књћелдђн сабыйларны шушы бђйрђм белђн котлады џђм ућышлар телђде.

Чыгышлар бик матур булды. Укучылар гњзђл милли киемнђрдђ берсен-берсе алыштырды. Укытучылар, клуб хезмђткђрлђре ќитди ђзерлђнеп шушы бђйгегђ балаларны китергђннђр. Нђтиќђдђ, Киндерледђн вокаль трио (ќитђкчесе Ф.Алеева), "Радуга” ќыр ансамбле (ќитђкчесе Н.Хђкимова), Кыскыркњлдђн ќырчы Айгљл Дђњлђтшина дипломнарга лаек булдылар. "Радуга” ансамблен жюри Тљмђндђ узачак гала-концертка чакырды. Сђлђтлђрен књрсђтеп тамашачыларны сокландырган укучыларга грамоталар тапшырылды. Фойеда сынлы-сәнгать күргәзмәсе оештырылган иде. Анда катнашучыларга да грамоталар бирелде.

Жюри ђгъзалары  нђтиќђ ясаган вакытта, без, редакция хезмђткђрлђре, "Яћарыш”ныћ 20 еллык юбилее ућаеннан шушы районда яшђњче хђбђрчелђребезгђ, ярдђмчелђребезгђ, дусларыбызга рђхмђт хатлары, дипломнар, бњлђклђр тапшырдык. Бњлек мљдире Наилђ Сафиуллина чын књћелдђн Тњбђн Тђњде районыныћ калђм тибрђтњчелђренђ зур ярдђмнђре љчен редакция исеменнђн рђхмђтен белдерде, ђ хатын-кызларны 8 март бђйрђме белђн тђбриклђде.

Шушы тантана чарага ямь љстђде. Ахман авылы шагыйрђсе Гљлнур апа Хђйруллина сђхнђгђ чыгып берничђ шигырен укыды. Вђлимђ Ташкалова сабыйларга грамоталар тапшырганнан соћ, берничђ клуб хезмђткђрлђренђ методик ђсбаплар бирде. Чугунаево – Эскедђ яшђњче якташларыбыз бик кунакчыл халык. Мђктђп белђн мђдђният йорты бердђм булып, районнан ќыелган барлык халыкны ќылы каршы алып, якты йљз белђн озатып калдылар.

Тимергали Сђлим улы Мирасов укытучыларга, ата-аналарга коллективларныћ башлыкларына, шушы авылныћ мђктђп, мђдђният йорты ќитђкчелђренђ зур рђхмђтен белдерде.

P.S. Сђлђтле балалар џђр ќирдђ бар ул, аларны табып талантларын њстерергђ кирђк. Районга яћа профессионал музыкаль ќитђкче Наќия Хђкимованыћ, искиткеч талантлы егетлђр Рљстђм џђм Руслан Маметовларныћ килње зур шатлык. Аларга чын књћелдђн ућышлар телибез џђм зур љметлђр баглыйбыз.

Д.ФЂХРЕТДИНОВА.

Категория: Яңарышның 20 еллык юбилеена | Добавил: Zul4itai (11.03.2010)
Просмотров: 441 | Рейтинг: 1.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Подписка

Язылу бәясе:

6 айга – 210 сум 66 тиен,
3 айга – 70 сум 22 тиен,
1 айга – 35 сум 11 тиен.

Индексы – 54313.

Друзья сайта
 • "Ватаным татарстан"
 • Информационное агенство "Татар-информ"
 • Электронная газета Республики Татарстан "Интертат"
 • "Азатлык" радиосы
 • «БЕЗНЕҢ ГӘҖИТ»нең электрон версиясе
 • Матбугат
 • "Татарстан яшьләре" ЯШЬЛӘРНЕҢ ИҖТИМАГЫЙ-СӘЯСИ ГАЗЕТАСЫ
 • Конгресс татар Тюменской области
 • Всемирный Конгресс Татар
 • Татарский всемирный сервер "Татарлар.ру"
 • Погода
  Яндекс.Погода
  Cтатистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0

  АНО "ИИЦ "Яңарыш" © 2024
  Хостинг от uCoz