Категории
Рубрики материалов
Яшьлек [67]Балалар сәхифәсе [26]
Иман [34]Гаилә учагы [21]
А.Сәгыйтов истәлегенә [4]Тормыш сулышы [119]
Сөю чишмәсе [15]И туган тел [39]
Шигърият [27]Бөек Җиңүнең 65 еллыгына [39]
Юбилей [2]2010 ел – Укытучы елы [11]
Яңарышның 20 еллык юбилеена [17]Ничек яшисең, авыл? [1]
КИҢӘШЛӘР [2]Бәхет башы хезмәттә [1]
ЯҢА ЕЛ [1]Соцпроект [7]
Тарих [5]
Главная » Статьи » Яңарышның 20 еллык юбилеена » Яңарышның 20 еллык юбилеена

МӘКТӘП – АВЫЛ ТЕРӘГЕ!
Кыскыркњлнећ тугыз еллык мђктђбендђ тормыш кайный.
Аны Маннур Туктасын улы Дђњлђтшин ќитђкли.

Шђџђр џђм аныћ тирђсендђге мђктђплђр белђн чагыштырганда, сазъяк авыллар мђктђплђре тормыш шартлары буенча нык аерылалар. Мђсђлђн, вакытлыча гына бирелгђн ут, су ташып, утын ваклап, мичлђр ягып, ипи пешереп укучыларга ашарга ђзерлђњлђр, мљгаен, ерак авылларда гына калгандыр.

Ђ укыту, балаларга тљпле белем џђм тђрбия бирњ ягыннан алар бар кљчлђрен куеп эшлилђр.

Кыскыркњл мђктђбенђ быел барлыгы 38 укучы кергђн. Чыгарылыш сыйныфта 7 укучы, беренче сыйныфта 2 генђ бала белем ала. Болай булгач, укучылар саны тагын да кимњгђ барачак, дип укытучылар њзлђре дђ борчылалар. Ђмма, бу вакытлыча гына, чљнки авылда яћа туган балалар саны књбђйгђн. Коллективта укытучылар саны барлыгы сигез кеше. Барысы да књп стажлы тђќрибђле укытучылар. Мђктђп директоры, немец теле укытучысы Маннур Туктасын улы Дђњлђтшин  35 ел эшли. Биология, химия фђннђре укытучысы Мљршидђ Сђйфетдин кызы Вахитова да шул кадәр мәгарифтә.

Татар теле џђм ђдђбияты укытучысы Таџирђ Хђмзђ кызы Маметчина  – 25 ел стажлы укытучы, алгебра, физика фђннђреннђн Зљбђйдђ Туктасын кызы Маметчина – 24 ел. Башлангыч сыйныфлар укытучысы Рђшидђ Идрис кызы Хђйруллина һәм рус теле укытучысы Зљлфия Хђмзђ кызы Хђйруллина - 25әр ел; география, физкультура џђм рәсем  укытучысы  Гљлнур Зђйнулла кызы Дђњлђтшинаныћ – 17 ел стажы бар. Шулай ук башлангыч сыйныфлар укытучысы Гљлнур Хатыйп кызы Сђйдуллина 25 ел укыта.

Мђктђп укытучыларын борчыган проблемалар да юк тњгел. Мђсђлђн, «Елга буе авылларында» вышкалар куелган џђм алар шђџђр белђн элемтђгђ кереп яшилђр. Ђ бездђ юк, бљтен авылга мђктђп эчендђге бер телефон. Шђџђргђ шалтыратырга телђњчелђр џђм ашыгыч эшлђр буенча бар да безгђ килђлђр. Бу бик ќайсыз џђм мђктђп тормышына нык комачаулый. Аннары кљзнећ ић караћгы чоры - октябрь аенда ягулык бетеп куя. Кљннђр бик кыска, балалар дђрестђн чыгуга, караћгы тљшђ башлый, ђ дђрес ничек ђзерлђргђ? Иртђнге караћгыда абына-сљртенђ мђктђпкђ ќыеналар”, – дип мђктђп укытучылары зарланышып алдылар.

Алда язылган "елга буе авыллары” дигђн сњзгђ аћлатма бирђм. Вђчир, Лаемтамак хакимиятенђ керњче барлык авыллар елга буенда урнашканга, аларны кыскыркњллелђр "елга буйлар”, дип йљртђлђр икђн.

Тњбђн Тђњдедђн ерак китмичђ, юлда ќђяњ кайтып барган бер укучы малайны Кыскыркњлгђ кадђр утыртып киттек.Аңа карап йљрђклђр ђрнеде. Ђгђр дђ аны начар кешелђр берђр кая утыртып алып китсђлђр? Ђ менђ ќђйге, кљзге, язгы айларда атнасына ике тапкыр самолет йљрњенђ кыскыркњллелђр рђхмђтле.
Категория: Яңарышның 20 еллык юбилеена | Добавил: Fuckir72 (28.02.2010)
Просмотров: 584 | Рейтинг: 1.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Подписка

Язылу бәясе:

6 айга – 210 сум 66 тиен,
3 айга – 70 сум 22 тиен,
1 айга – 35 сум 11 тиен.

Индексы – 54313.

Друзья сайта
 • "Ватаным татарстан"
 • Информационное агенство "Татар-информ"
 • Электронная газета Республики Татарстан "Интертат"
 • "Азатлык" радиосы
 • «БЕЗНЕҢ ГӘҖИТ»нең электрон версиясе
 • Матбугат
 • "Татарстан яшьләре" ЯШЬЛӘРНЕҢ ИҖТИМАГЫЙ-СӘЯСИ ГАЗЕТАСЫ
 • Конгресс татар Тюменской области
 • Всемирный Конгресс Татар
 • Татарский всемирный сервер "Татарлар.ру"
 • Погода
  Яндекс.Погода
  Cтатистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0

  АНО "ИИЦ "Яңарыш" © 2024
  Хостинг от uCoz