Категории
Рубрики материалов
Яшьлек [67]Балалар сәхифәсе [26]
Иман [34]Гаилә учагы [21]
А.Сәгыйтов истәлегенә [4]Тормыш сулышы [119]
Сөю чишмәсе [15]И туган тел [39]
Шигърият [27]Бөек Җиңүнең 65 еллыгына [39]
Юбилей [2]2010 ел – Укытучы елы [11]
Яңарышның 20 еллык юбилеена [17]Ничек яшисең, авыл? [1]
КИҢӘШЛӘР [2]Бәхет башы хезмәттә [1]
ЯҢА ЕЛ [1]Соцпроект [7]
Тарих [5]
Главная » Статьи » Иман » Иман

ХАҖ КЫЛУ – ИЗГЕ ГАМӘЛ

Ислам диненећ биш шартыныћ берсе – хаќ кылу. Бу ќаваплы џђм ерак сђяхђт кеше љчен зур сынау булып тора. Тљмђн тљбђгендђ яшђњче якташларыбызга да Аллаџыныћ рђхмђте белђн хаќ гамђллђре кылып кайтырга насыйп булды.

Бу бђхетле хаќиларныћ берсе – Тљмђн районы, Кыштунлы авылында туып њскђн, хђзерге кљндђ Тљмђндђ яшђњче, инде икенче мђртђбђ хаќ кылучы Ришат Сатый улы Ђминов.

Изге ќирлђрдђн исђн-сау ђйлђнеп кайту ућаеннан, туганнарын, дусларын, књршелђрен чакырып књрешњ мђќлесе њткђрделђр алар.

Ришат абый дин юлында 46 яшеннђн. 7 нче училище каршында оештырылган элекке "Белем” мђдрђсђсенђ барып, анда Фатыйх хђзрђт Гарифуллин белђн танышкач, дин белђн кызыксынуы арта. Ул ђкренлђп дога, намаз, Коръђн укырга љйрђнђ башлый. Шул вакытлардан ул дин юлына баса. Беренче мђртђбђ хаќ кылуы 2007 нче елда була.

– Хаќ гамђлен сљйлђп кенђ тљшенеп булмый, анда барырга кирђк, – дип башлады сњзен Ришат абый. – Без – Тљмђннђн – 2 кеше, Ишимнан – 1, Тубылдан 4 кеше Казан аша Истанбулга 3 сђгать очтык, Истанбулдан Мђккђгђ автобус белђн 5 тђњлек бардык. Төркия, Сирия, Иордания, Согуд Гарђбстаны  иллђрен књрергђ насыйп булды. Мљмкинлек булса, хаќга яшьрђк вакытта барырга кирђк, – дип сљйлђде ул.

Мђќлес барышында Фатыйх хђзрђт Гарифуллин чалынган корбанлыкка багышлап вђгазьлђр сљйлђде, Коръђн укып, догалар кылды. Хђзрђтнећ сњзлђренђ кушылып, Индрђй авылыннан килгђн Тимергали абый Гайнетдинов та њзенећ телђклђрен ќиткерде.

Шул арада Ришат Сатый улы зђмзђм суын таратты. Џђрберсе телђклђр ђйтеп эчкђннђн соћ, сый тулы љстђл артына утырып ерактан алып кайткан хљрмђ ќимешеннђн дђ авыз иттелђр.

Вакыты ќиткђч, бергђлђп икенде намазын укыдылар.

Озын юл мђшђкатьлђренђ, хаќ авырлыкларына карамастан, бу сђфђрне кылучыларны чын мђгънђдђ бђхетле кешелђр дип санарга була. Изге ќирлђрдђ Аллаџыга якынаеп, гыйбадђтлђр кылып кайтуы шатлыкларныћ ић олысы, ић мљџимедер.

Ришат абый "Идел Хаќ” Њзђге аша хаќ кылуда ярдђм иткђн Тљмђн љлкђ хљкњмђтенђ рђхмђтле. Аћа гыйбадђтлђре кабул булып, тормыш иптђше Сания Вилдан кызы белђн тигез тормышта, иминлектђ, бала-оныкларыныћ рђхђтендђ яшђргђ язсын.

Н.ТАШБУЛАТОВА.

Категория: Иман | Добавил: Zul4itai (17.12.2010)
Просмотров: 646 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Подписка

Язылу бәясе:

6 айга – 210 сум 66 тиен,
3 айга – 70 сум 22 тиен,
1 айга – 35 сум 11 тиен.

Индексы – 54313.

Друзья сайта
 • "Ватаным татарстан"
 • Информационное агенство "Татар-информ"
 • Электронная газета Республики Татарстан "Интертат"
 • "Азатлык" радиосы
 • «БЕЗНЕҢ ГӘҖИТ»нең электрон версиясе
 • Матбугат
 • "Татарстан яшьләре" ЯШЬЛӘРНЕҢ ИҖТИМАГЫЙ-СӘЯСИ ГАЗЕТАСЫ
 • Конгресс татар Тюменской области
 • Всемирный Конгресс Татар
 • Татарский всемирный сервер "Татарлар.ру"
 • Погода
  Яндекс.Погода
  Cтатистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0

  АНО "ИИЦ "Яңарыш" © 2020
  Хостинг от uCoz