Категории
Рубрики материалов
Яшьлек [67]Балалар сәхифәсе [26]
Иман [34]Гаилә учагы [21]
А.Сәгыйтов истәлегенә [4]Тормыш сулышы [119]
Сөю чишмәсе [15]И туган тел [39]
Шигърият [27]Бөек Җиңүнең 65 еллыгына [39]
Юбилей [2]2010 ел – Укытучы елы [11]
Яңарышның 20 еллык юбилеена [17]Ничек яшисең, авыл? [1]
КИҢӘШЛӘР [2]Бәхет башы хезмәттә [1]
ЯҢА ЕЛ [1]Соцпроект [7]
Тарих [5]
Главная » Статьи » Иман » Иман

КАБУЛ БУЛСЫН

Ел саен Корбан гаетенђ багышланган бђйрђм њткђрђ торган Россиянећ Азия љлеше мљселман дини идарђсенећ Тљмђн казыяты быел да шул традициясен башкарды. 9 нчы ноябрь кљнне «Принцесса» тантаналар йортына ќыелган мљселманнарны идарђнећ ќитђкчесе Фатыйх хђзрђт Гарифуллин бђйрђм белђн котлап китте, аныћ сњзлђренђ кушылып «Ќиџанга яктылык” чиркђве башлыгы С.Лавренев џђм Рим католик чиркђве вђкиле, яџуди чиркђве ќитђкчесе И.Варкин, кунаклар дђ телђклђрен телђделђр. Гадђттђгечђ, килгђн кунаклар корбанлык иттђн ђзерлђнгђн кайнар шулпа ашап, концерт карадылар. Чарада шђџђр татар мђдђният њзђге, «Ђмђл» студиясе ќырчылары матур итеп чыгыш ясадылар. Шундый мђќлеслђр безнећ ђби-бабайлар љчен бик кадерле: «Бу бђйрђмнђрне, очрашуыбызны кљтеп кенђ торабыз, чљнки монда матур яулыклар бђйлђп, мљселманча киенеп килгђн яшьлђрне књрсђк, кечкенђ балаларныћ Коръђн сњрђлђрен яттан укуларын тыћласак, безнећ Ислам диненећ кљчђя баруын тоябыз, ђ бу безнећ љчен бик мљџим. Безне ел саен чакырып, хљрмђт итњлђре љчен оештыручыларга мећ рђхмђт», — дип шатланалар алар. Ђлбђттђ, тантанада «Этнос» њзђгенећ «Ђхлак» студиясе балалары — Хђдичђ Сатретдинова, Алия Бђшированыћ Аллаџы Тђгалђ турында шигырьлђр сљйлђњлђре, Коръђн укулары књћелне сљендерде. Икенде намазы вакыты ќитње белђн ирлђр џђм хатын-кызлар намаз укып, барыбызга да тынычлык, саулык-сђламђтлек, яхшылык телђп дога кылдылар. Ходай Тђгалђ бу догаларны, корбаннарны кабул итсен.

Категория: Иман | Добавил: Zul4itai (17.11.2011)
Просмотров: 560 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Подписка

Язылу бәясе:

6 айга – 210 сум 66 тиен,
3 айга – 70 сум 22 тиен,
1 айга – 35 сум 11 тиен.

Индексы – 54313.

Друзья сайта
 • "Ватаным татарстан"
 • Информационное агенство "Татар-информ"
 • Электронная газета Республики Татарстан "Интертат"
 • "Азатлык" радиосы
 • «БЕЗНЕҢ ГӘҖИТ»нең электрон версиясе
 • Матбугат
 • "Татарстан яшьләре" ЯШЬЛӘРНЕҢ ИҖТИМАГЫЙ-СӘЯСИ ГАЗЕТАСЫ
 • Конгресс татар Тюменской области
 • Всемирный Конгресс Татар
 • Татарский всемирный сервер "Татарлар.ру"
 • Погода
  Яндекс.Погода
  Cтатистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0

  АНО "ИИЦ "Яңарыш" © 2020
  Хостинг от uCoz