Категории
Рубрики материалов
Яшьлек [67]Балалар сәхифәсе [26]
Иман [34]Гаилә учагы [21]
А.Сәгыйтов истәлегенә [4]Тормыш сулышы [119]
Сөю чишмәсе [15]И туган тел [39]
Шигърият [27]Бөек Җиңүнең 65 еллыгына [39]
Юбилей [2]2010 ел – Укытучы елы [11]
Яңарышның 20 еллык юбилеена [17]Ничек яшисең, авыл? [1]
КИҢӘШЛӘР [2]Бәхет башы хезмәттә [1]
ЯҢА ЕЛ [1]Соцпроект [7]
Тарих [5]
Главная » Статьи » Иман » Иман

ЯХШЫЛАР ЯТКАН ЙОРТ

Вагай районында урнашкан Кече Уват авылы Тугыз авылыннан 15 чакрым ераклыкта урнашкан. Элек заманда Явыз Иванныћ кљчлђп чукындыруыннан халык сазлыкка, елга џђм књл буйларына качкан, дип сљйли иде ђби-бабаларыбыз. Кече Уват авылы да књл итђгендђ урнашкан. Бигрђк тђ кљз кљннђре књл љстендђ ђллђ ничђ дистђлђгђн аккошларны књреп була. Аккош изге кош дип исђплђнђ бездђ, шуныћ љчен аны хљрмђтлилђр џђм аћа тияргђ ярамый. Кече Уватка кышкы юл белђн генђ кайтып ќитњлђре ќићел. Елныћ калган љч фасылында халык кырга чыкканчы, бик књп газап чигђ. Ярый ђле, елгада су ќитђрлек булса, моторлы кљймђлђр белђн йљрилђр. Саз љстеннђн њзлђре ясаган болотоходлар белђн йљреп мњк ќилђге ќыялар, кышын аны сатып, капчыклап онын, шикђрен алалар. Авыл, чынлап та, кечкенђ, дњртъеллык мђктђп, медпункт, ике кибет бар, ђмма ќђен, юл булмау сђбђпле, алар буш торалар. Азыкны џђм башка кирђк ђйберлђрне Тугыздан ташыйлар. Аныћ халкы бик тату, бер-берсенђ булышып яшилђр. Ата-аналар балаларына тђрбияне ќиткерђлђр, урамда очраган нђнилђр дђ исђнлђшмичђ њтмилђр, сњгенњ, сугышу дигђн нђрсђлђр юк. Элек-электђн ул авылда аракы эчеп, тђртип бозып йљрњчелђр булмаган.

Ни љчен яхшылар яткан йорт дип аталамы? Бу астаналы авыл. Ислам динен халыкка белдерњ љчен Кече Уватка Дђњлђтали мулла белђн Торсенали мулла килђлђр. Туз кљймђ белђн књлне кичкђн чакта вафат булалар. Аларны књл буенда урнашкан урманда ќирлилђр. Электђн астананы карап, читђнен тљзђтеп торганнар. Соћгыда аны минем ђтием Солтанбай мулла Шђрипов белђн Илшат Сагитуллин чистартып, яћадан читђнлђделђр. Ђтием сљйлђвенчђ, анда чиста, тњбђ ќир, ак каеннар арасында ике тљп шомырт агачы да бар икђн. Динебез тарихын, авылныћ ничек барлыкка килњен яшьлђр дђ белсен иде. Яхшылар яткан йорт булуына карамастан, монда мђчет юк. Бђлки, њсеп килњчелђр арасында тљзњчелђр табылыр.

Зљлхђйдђ СЂЙДУЛЛИНА, Тугыз авылы.

Категория: Иман | Добавил: Gladiolus (14.01.2010)
Просмотров: 429 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Подписка

Язылу бәясе:

6 айга – 210 сум 66 тиен,
3 айга – 70 сум 22 тиен,
1 айга – 35 сум 11 тиен.

Индексы – 54313.

Друзья сайта
 • "Ватаным татарстан"
 • Информационное агенство "Татар-информ"
 • Электронная газета Республики Татарстан "Интертат"
 • "Азатлык" радиосы
 • «БЕЗНЕҢ ГӘҖИТ»нең электрон версиясе
 • Матбугат
 • "Татарстан яшьләре" ЯШЬЛӘРНЕҢ ИҖТИМАГЫЙ-СӘЯСИ ГАЗЕТАСЫ
 • Конгресс татар Тюменской области
 • Всемирный Конгресс Татар
 • Татарский всемирный сервер "Татарлар.ру"
 • Погода
  Яндекс.Погода
  Cтатистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0

  АНО "ИИЦ "Яңарыш" © 2020
  Хостинг от uCoz