Категории
Рубрики материалов
Яшьлек [67]Балалар сәхифәсе [26]
Иман [34]Гаилә учагы [21]
А.Сәгыйтов истәлегенә [4]Тормыш сулышы [119]
Сөю чишмәсе [15]И туган тел [39]
Шигърият [27]Бөек Җиңүнең 65 еллыгына [39]
Юбилей [2]2010 ел – Укытучы елы [11]
Яңарышның 20 еллык юбилеена [17]Ничек яшисең, авыл? [1]
КИҢӘШЛӘР [2]Бәхет башы хезмәттә [1]
ЯҢА ЕЛ [1]Соцпроект [7]
Тарих [5]
Главная » Статьи » Иман » Иман

ГАДИ ХАЛЫККА КҮП КИРӘКМИ

Беренче урында џђрвакыт фђн кешелђре, ђ калганнар - икенчедђ. Дини кешелђр арасында да яхшы кешелђр юк тњгел. Алар тирђ-яктагыларга, якыннарына рухи џђм матди ярдђм књрсђтеп яшилђр. Шулай ук њзлђренећ хаталарын танып, элекке начар гадђтлђрдђн арынучылар да бар. Мђсђлђн, Яркђњ районы, Бурбар авылында яшь пенсионерлар њзлђрен ућай яктан таныттылар. Мин туган еллардагы 500лђп ир-ат вафат булды. Алар авыр урман-колхоз эшлђрендђ гомер буена бил бљгеп, илдђге кыенлыклардан ватылган кешелђр. Хђзер инде аларныћ балалары њзлђре пенсионерлар. Менђ шулар бердђмлђшеп яшь мулла Халит хђзрђт Иянов янына ќыелышып, ислам диненећ кыйммђтлђрен љйрђнђлђр. Авылдагы кешелђр алар љчен бик шат, џђрвакыт Коръђн ашларын уздырып, дини йолаларны њтђп, яшьлђр никахына џђм Корбан, Рамазан бђйрђмнђренђ чакырып торалар. Яшьлђрне хђмер џђм хђрђмнђрдђн арындыру - аларныћ тљп максатлары.

Бурбар авылы яшьлђре армия хезмђтенђ дђ бик телђп китђлђр. Халит хђзрђт њзенећ улын да яшьтђшлђре белђн бергђ армиягђ озатты.

Авылда Максут Абайдуллинныћ дђрђќђсе зур. Ул караћгы кабергђ тљшеп, мђетлђрне йола буенча тљзђтеп сала. Яше белђн љлкђн Зиннђтулла абый дини белемен ислам активларына – З.Х.Хђбибуллин, Н.А.Мљхђммђтов, И.А.Бикшановка тапшырды.

Бурбар – зур авыл. Монда гореф-гадђт, традициялђр нык. Мђчет эшлђп килђ. Изгелђрне дђ догадан калдырмыйлар.

30 нчы октябрьдђ Тљмђннећ Семакова урамындагы элекке НКВД бинасы ишек алдында политик репрессия корбаннарын искђ алу кљнендђ бер генђ дђ дин ђџеллђре булмады. Ђ бит анда татарлар џђм башка миллђттђшлђребез бик књп корбан булганнар.  Рђхмђт Тљмђн шђџђре хакимияте вђкиллђренђ, алар махсус автобус биреп бик ќылы каршы алып, хљрмђтлђп, яћадан љйлђребезгђ кайтарып куйдылар. Безгђ, гади халыкка књп кирђкмени?

Роза ХЂКИМОВА.

Категория: Иман | Добавил: Gladiolus (14.01.2010)
Просмотров: 433 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Подписка

Язылу бәясе:

6 айга – 210 сум 66 тиен,
3 айга – 70 сум 22 тиен,
1 айга – 35 сум 11 тиен.

Индексы – 54313.

Друзья сайта
 • "Ватаным татарстан"
 • Информационное агенство "Татар-информ"
 • Электронная газета Республики Татарстан "Интертат"
 • "Азатлык" радиосы
 • «БЕЗНЕҢ ГӘҖИТ»нең электрон версиясе
 • Матбугат
 • "Татарстан яшьләре" ЯШЬЛӘРНЕҢ ИҖТИМАГЫЙ-СӘЯСИ ГАЗЕТАСЫ
 • Конгресс татар Тюменской области
 • Всемирный Конгресс Татар
 • Татарский всемирный сервер "Татарлар.ру"
 • Погода
  Яндекс.Погода
  Cтатистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0

  АНО "ИИЦ "Яңарыш" © 2020
  Хостинг от uCoz