Категории
Рубрики материалов
Яшьлек [67]Балалар сәхифәсе [26]
Иман [34]Гаилә учагы [21]
А.Сәгыйтов истәлегенә [4]Тормыш сулышы [119]
Сөю чишмәсе [15]И туган тел [39]
Шигърият [27]Бөек Җиңүнең 65 еллыгына [39]
Юбилей [2]2010 ел – Укытучы елы [11]
Яңарышның 20 еллык юбилеена [17]Ничек яшисең, авыл? [1]
КИҢӘШЛӘР [2]Бәхет башы хезмәттә [1]
ЯҢА ЕЛ [1]Соцпроект [7]
Тарих [5]
Главная » Статьи » Гаилә учагы » Гаилә учагы

МАТУР ГАИЛӘ – МИЛЛӘТ ЙӨЗЕ

Аромаш районыныћ татар авылларында йљргђндђ, йортлары нык, таза, ишек аллары зур булуына игътибар иттек. Ђхмђдиевлар гаилђсе яшђгђн йортныћ капкасын ачып кергђч тђ, хђйраннар калып басып тордык. Йорт хуќасы Харис Хљсђен улы белђн хуќабикђ Нђќибђ Нђгыйп кызы елмаеп каршы алдылар.


– Шуныћ хђтле зур ишек алларыгыз, Сабан туе уздырырга була, кыш кљне карын ничек чистартып бетерђсез соћ? – дигђн соравыма:

– Ђнђ безнећ хуќалыкта трактор бар, аныћ белђн карны чистартып, ќђй кљне печђн эшлђрее эшлибез, – диде йорт хуќасы. Шаян сњзлђр белђн сљйлђшђ-сљйлђшђ хуќалар љйгђ чакырдылар. Авыл ќирендђ дђ ђйбђт яшилђр. Кемгђ генђ килеп керсђћ дђ, яхшы яшђњлђрен књреп куанасыћ. Эш юк дисђлђр дђ, татар халкы тырышлыгы, њќђтлеге, ућганлыгы белђн тормышны алып бара.

Ђхмђдиевлар          йорты янында ук авыл мђктђбе. Ирле-хатынлы икесе дђ анда эшлилђр. Нђќибђ ханым завуч, дип алдагы саннарда язып киткђн идек. Тормыш иптђше мђктђп каравылчысы, уку йортын џђм аныћ тирђ-ягын саклый.

Кыскасы, Ђхмђдиевлар гаилђсе њзе бер соклангыч, њрнђк алырлык гаилђ. Ике бала (Лиана, Янис) њстерђлђр. Кызлары Лиана Тљмђн авыл хуќалыгы академиясендђ югары белем ала.

Янис (нђкъ кинодагы Янис) ап-ак, зђћгђр књзле, бик тђ сљйкемле егет, 10 нчы сыйныфта укый.

– Без дђ вакыт ќиткђч, авыл картлары булып, яшђп калырбыз. Яшьлђр эш булмау сђбђпле авылдан китђлђр. Мђктђбебез бик ђйбђт, ђмма укучыларныћ бетње бар џђм шул очракта мђктђп тђ ябылачак, – дип Нђќибђ ханым борчылуын белдерде.

Ђхмђдиевлар гаилђсе йорт-ќирлђрен њзлђре тљзеп, бњгенге кљндђ књп итеп мал-туар асрап, кош-корт, казлар њрчетеп бик матур парлар булып яшилђр. Алар мђктђптђ дђ, шђхси хуќалыкта да љлгерђлђр. Соћгы елларда сыер њзен-њзе акламый дип, йортта мал-туарны бетерњ модага кереп китте. Ђ Ђхмђдиевлар, киресенчђ, авыл ќирендђ мал-туарсыз яшђп булмый диләр.

Элек-электђн сыерлы йорт – сыйлы йорт булып саналган. Ђхмђдиевлар гаилђсе хезмђт белђн тырышып тапкан малларыныћ рђхђтен њзлђре књрђлђр. Тљмђн – Аромаш районыннан якын ара тњгел. Шђџђргђ йљртеп, кызларын укытасы бар, бер-ике елдан Янес китђчђк.

Нык тормышта яшђњче гаилђлђр књп булган саен, миллђтебез тамырлары ныгый, илебез чђчђк ата бара.

Н.САФИУЛЛИНА.
Категория: Гаилә учагы | Добавил: Fuckir72 (28.02.2010)
Просмотров: 489 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Подписка

Язылу бәясе:

6 айга – 210 сум 66 тиен,
3 айга – 70 сум 22 тиен,
1 айга – 35 сум 11 тиен.

Индексы – 54313.

Друзья сайта
 • "Ватаным татарстан"
 • Информационное агенство "Татар-информ"
 • Электронная газета Республики Татарстан "Интертат"
 • "Азатлык" радиосы
 • «БЕЗНЕҢ ГӘҖИТ»нең электрон версиясе
 • Матбугат
 • "Татарстан яшьләре" ЯШЬЛӘРНЕҢ ИҖТИМАГЫЙ-СӘЯСИ ГАЗЕТАСЫ
 • Конгресс татар Тюменской области
 • Всемирный Конгресс Татар
 • Татарский всемирный сервер "Татарлар.ру"
 • Погода
  Яндекс.Погода
  Cтатистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0

  АНО "ИИЦ "Яңарыш" © 2020
  Хостинг от uCoz