Категории
Рубрики материалов
Яшьлек [67]Балалар сәхифәсе [26]
Иман [34]Гаилә учагы [21]
А.Сәгыйтов истәлегенә [4]Тормыш сулышы [119]
Сөю чишмәсе [15]И туган тел [39]
Шигърият [27]Бөек Җиңүнең 65 еллыгына [39]
Юбилей [2]2010 ел – Укытучы елы [11]
Яңарышның 20 еллык юбилеена [17]Ничек яшисең, авыл? [1]
КИҢӘШЛӘР [2]Бәхет башы хезмәттә [1]
ЯҢА ЕЛ [1]Соцпроект [7]
Тарих [5]
Главная » Статьи » Гаилә учагы » Гаилә учагы

БАЛАЛАРНЫ ТУГАН ТЕЛГӘ ӨЙРӘТЕП ҮСТЕРӘБЕЗ


Матур, тырыш, њрнђк алырлык гаилђлђр яшьлђр арасында да бихисап. Мђсђлђн, Аромаш районыныћ Кљсђйкњл авылында яшђњче Тимеркђевлђр гаилђсе њзенчђлекле. Гњзђл Рафаил кызы белђн Артур Данияр улы икесе дђ Кљсђйкњлнекелђр, бер мђктђптђ белем алып, бер урамда уйнап њскђннђр. Мђхђббђт уты сиздермичђ генђ кабына алар књћелендђ. Ђ инде љйлђнешњ, оя кору – яшь гомернећ ић якты мизгеле. Ул онытылмаслык булып истђ кала. Артур белђн Гњзђл кавышкач, матур гына тормыш корып ќибђрђлђр. Аларныћ мђхђббђт ќимешлђре Айдар џђм берничђ елдан бђхетлђрен тњгђрђклђндереп кызлары Лђйлђ дљньяга аваз сала.

Књп кенђ гаилђлђрдђ балалар ђти-ђнисе юлын сайлый. Гњзђл дђ яшьлегендђ Тубыл педагогия институтын тђмамлаганнан соћ, авылга татар теле, ђдђбияты укытучысы булып кайта. Яшь булуына карамастан, ул инде 4 ел директор вазифасын њтђп, мђктђпне ќитђкли. Йорт хуќасы Артур Данияр улы тљньякта вахта методы белђн эшли икђн. Шућа књрђ ул гаилђсе янында ялга кайтканда гына була ала. Гњзђл балаларын кечкенђ чакларында ђнилђренђ калдырыпэшкә йөргән.

Айдар инде њсеп тђ бара, икенче сыйныфта укый. Мђктђптђн чыккач, љй эшлђрен караштырып, сыер саварга да љйрђнгђн. Директор буларак, Гњзђл ханым мђктђптђ соћга кадђр эшли, кайчак тљнге 11лђрдђ генђ љйгђ кайтам, ди. Без кергђндђ хуќабикђ љйдђ, балалары янында иде. Ял кљне буларак, гаилђнећ юанычлы, бђхетле мизгеле. Алда язган њзенчђлекле дигђнгђ яћадан кайтсак, бу гаилђ чын милли рухта яши. Айдар белђн 4 яшьлек Лђйлђ шундый матур туган телдђ сљйлђшђлђр, аларга карап сокланмыйча мљмкин тњгел. Шулай ук љйдђ балалар љчен татар китаплары, журналлар барлыгына игътибар иттек. Буш вакытында Гњзђл ханым балаларына туган телдә шигырьлђр, ђкиятлђр, хикђялђр укый. Ђ болай њзлђре уйнаганда, берсе укытучы, икенчесе укучы булып, шкафларны кара такта урынына кулланып, акбур белђн сызгалап бетерђлђр, ди ђнилђре. Књрђсећ, татар теле, ђдђбияты укытучысы буларак, тормышта туган тел мљџим булуын Гњзђл ханым бик яхшы аћлый. Шућа књрђ балаларын саф татар итеп њстерђ. Аларны милли рухта тђрбиялђп, гореф-гадђтлђрне љйрђтђ.

Соћгы елларда балаларына зарланучы ата-аналар аз тњгел. Алар њзлђре дђ аптырыйлар: "Нигђ шундый булдылар соћ?” – дилђр. Ђ бит алар динен, телен, гореф-гадђтлђрен белмђњче, югалып калган, адашкан балалар.

Н.САФИУЛЛИНА.

Рђсемдђ: Тимеркђевлђр гаилђсе.

Категория: Гаилә учагы | Добавил: Fuckir72 (24.12.2009)
Просмотров: 494 | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Подписка

Язылу бәясе:

6 айга – 210 сум 66 тиен,
3 айга – 70 сум 22 тиен,
1 айга – 35 сум 11 тиен.

Индексы – 54313.

Друзья сайта
 • "Ватаным татарстан"
 • Информационное агенство "Татар-информ"
 • Электронная газета Республики Татарстан "Интертат"
 • "Азатлык" радиосы
 • «БЕЗНЕҢ ГӘҖИТ»нең электрон версиясе
 • Матбугат
 • "Татарстан яшьләре" ЯШЬЛӘРНЕҢ ИҖТИМАГЫЙ-СӘЯСИ ГАЗЕТАСЫ
 • Конгресс татар Тюменской области
 • Всемирный Конгресс Татар
 • Татарский всемирный сервер "Татарлар.ру"
 • Погода
  Яндекс.Погода
  Cтатистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0

  АНО "ИИЦ "Яңарыш" © 2020
  Хостинг от uCoz