Категории
Рубрики материалов
Яшьлек [67]Балалар сәхифәсе [26]
Иман [34]Гаилә учагы [21]
А.Сәгыйтов истәлегенә [4]Тормыш сулышы [119]
Сөю чишмәсе [15]И туган тел [39]
Шигърият [27]Бөек Җиңүнең 65 еллыгына [39]
Юбилей [2]2010 ел – Укытучы елы [11]
Яңарышның 20 еллык юбилеена [17]Ничек яшисең, авыл? [1]
КИҢӘШЛӘР [2]Бәхет башы хезмәттә [1]
ЯҢА ЕЛ [1]Соцпроект [7]
Тарих [5]
Главная » Статьи » Бөек Җиңүнең 65 еллыгына » Бөек Җиңүнең 65 еллыгына

СУГЫШ ЧОРЫ БАЛАЛАРЫ

Безнећ Пушнаш авылында бер генђ Бљек Ватан сугышында катнашкан кеше калмады, алар турында материаллар мђктђп музеенда гына саклана. Хђзер инде сугыш чоры балалары да картаештылар. Ђзрђк пенсиянећ артуына шатланышып, Ќићњнећ 65 еллыгын каршыларга тырышалар. Икенче яктан, азык-тљлеккђ бђялђр арта, тљрле тњлђүлђр дђ арта, бигрђк тђ газ њткђрелмђгђн авылларда хђл авыр. Себер салкыннарын кичерњ љчен иске йортларны ќылытырга књп утын кирђк. "Менђ декабрь аенда гына 9 мећгђ утын сатып алган идем, январьда тагын 8 мећлек алдык”, – дип сљйли минем ђћгђмђдђшем Ђлфия ханым Хђбибуллина.

Њзлђре турында яздырасы килмђсђ дђ, мин язмыйча булдыра алмыйм.

Ђлфиягђ – 70, Булат агайга 75 яшь тулып њтте инде. Икесе дђ бер авылда, књп балалы гаилђлђрдђ туып-њскђн Ђлфия џђм Булатныћ яшь чакта кавышып, тормыш баскычларын њтњлђренђ 20 нче февральдђ 50 ел тулды. Ђти назын књреп њсмђгђн балаларга тормышныћ ђчесен, тљчесен дђ татып яшђргђ туры килђ. Яшь чагыннан Ђлфия алдынгы сыер савучы, Булат шофер булып, соћрак совхоз фермасында ферма мљдире булып эшлђп, лаеклы ялга чыгалар.

Тырыш хезмђтлђре  љчен тљрле бњлђклђргђ лаек булалар алар, шул ук вакытта совхоз яћа зур фатир биргђч, 80 нче еллардан Маслау авылында яшилђр. Хђзер инде балалар оядан таралышкач, зур љй њзе зур мђшђкать кенђ алар љчен. 5 баланы аякка бастырып, гомер буе эшлђп яшђгђн (ишек алды тулы мал-хайван, зур яшелчђ-бђрђћге бакчалары) хуќаларга балалары, оныклары тирђсендђ шатланып яшђп торганда Ходай Тђгалђ зур сынаулар да ќибђреп куйды. Бер-бер артлы љч малайларыныћ фаќигале рђвештђ фани дљньядан китеп барулары зур онытылмаслык кайгыга салды аларны. Шаян књћелле, ќор сњзле Ђлфия боекты, сђламђтлеклђре бик какшады. Башны ташка орып булмый, Аллаџы биргђн яшьнећ калганын кайгы-хђсрђт књрмичђ, балалары, куанычлары итеп њстергђн оныклары, нђбђрђлђре белђн икесе бергђ парланышып яшђсеннђр. Њз кљчлђре белђн яшђп љйрђнгђн Хђбибуллиннар гаилђсе ђле дђ сыер, сарыклар асрап маташа. Хуќабикђнећ љй эчендђ пљхтђлек, чисталык булса, Булат ага тырышлыгы белђн ишек алдында тђртип хљкем сљрђ.

Кадерле Ђлфия ханым џђм Булат абый! 

Сезне Алтын туегыз белђн котлыйбыз! Калган гомер юлларыгыз тыныч, куанычлы булсын. Улыгыз Рђшит, кызыгыз Тамара гаилђлђренећ, 12 онык-нђбђрђлђрегез хљрмђтенђ тљренеп, моннан ары кайгы-хђсрђт књрми сау-сђламђт яшђгез!

Књрше књлђннђре, дус-ишлђре исеменнђн ветераннар советы рђисе Рђшидђ БАКИЕВА.

Категория: Бөек Җиңүнең 65 еллыгына | Добавил: Fuckir72 (28.02.2010)
Просмотров: 1457 | Рейтинг: 1.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Подписка

Язылу бәясе:

6 айга – 210 сум 66 тиен,
3 айга – 70 сум 22 тиен,
1 айга – 35 сум 11 тиен.

Индексы – 54313.

Друзья сайта
 • "Ватаным татарстан"
 • Информационное агенство "Татар-информ"
 • Электронная газета Республики Татарстан "Интертат"
 • "Азатлык" радиосы
 • «БЕЗНЕҢ ГӘҖИТ»нең электрон версиясе
 • Матбугат
 • "Татарстан яшьләре" ЯШЬЛӘРНЕҢ ИҖТИМАГЫЙ-СӘЯСИ ГАЗЕТАСЫ
 • Конгресс татар Тюменской области
 • Всемирный Конгресс Татар
 • Татарский всемирный сервер "Татарлар.ру"
 • Погода
  Яндекс.Погода
  Cтатистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0

  АНО "ИИЦ "Яңарыш" © 2020
  Хостинг от uCoz