Категории
Рубрики материалов
Яшьлек [67]Балалар сәхифәсе [26]
Иман [34]Гаилә учагы [21]
А.Сәгыйтов истәлегенә [4]Тормыш сулышы [119]
Сөю чишмәсе [15]И туган тел [39]
Шигърият [27]Бөек Җиңүнең 65 еллыгына [39]
Юбилей [2]2010 ел – Укытучы елы [11]
Яңарышның 20 еллык юбилеена [17]Ничек яшисең, авыл? [1]
КИҢӘШЛӘР [2]Бәхет башы хезмәттә [1]
ЯҢА ЕЛ [1]Соцпроект [7]
Тарих [5]
Главная » Статьи » Бөек Җиңүнең 65 еллыгына » Бөек Җиңүнең 65 еллыгына

Хәтердә сез, һәлак булганнар! Рәхмәт сезгә, исән калганнар!

Хђтердђ сез, џђлак булганнар!

Рђхмђт сезгђ, исђн калганнар!Бљек Җићњнећ 65 еллык юбилеен књздђ тотып, 10 сыйныфта ветераннарыбызга  багышлап туган телебездђ класс сђгате булып узды. Укучылар сугыш темасын яктырткан шигырьлђр сљйлђделђр.

Безнећ Вђчир авылыннан 41 кеше сугышка китте. Бик књп авылдашларыбыз кире ђйлђнеп кайтмады. Якты килђчђгебез, сабыйларныћ тыныч йокысы љчен гомерен биргђн авылдашларыбызны бер минутлык тынлык белђн искђ алдык.

Еллар уза, бљек батырлыкныћ тере шаџитлђре – ветераннар арабыздан бер-бер артлы китђ бара. Лђкин дђџшђтле сугыш вакытында хезмђт итеп, безгђ Җинњ алып килгђн батырлыкныћ исеме мђћге онытылмас. Ул замандагы џђркемнећ язмышы охшаш, яшьлек елларында ачлык, ятимлек ачысын кичергән тыйнак, матур ђбилђр, хезмђт ветераннары безнећ мђктђпкђ бђйрђмгђ килделђр.

Гыйльминур Мљхђммђтрђхим кызы Азановага 6 гына яшь булганда, 3 баланы ятим итеп ђнисе њлеп китђ. 1938 елда ђтилђре репресиягә элђгђ, аны алып китђлђр. Љч баланы ђбилђре њстерђ. Гыйльминур апайның кулы бик оста була, чигђ, бђйли, тегђ. Бүген аңа 80 яшь, биш кызы, ике улы, 11 оныгы, 7 оныгыныћ оныгы бар.

Хђйрикамал Мљхђммђткассим кызы Азанованыћ ике абыйсы сугыштан ђйлђнеп кайтмыйлар. Хђйрикамал апай кече вакытында ук ир эшен эшлђп үсә - балык тотып, ќылым тарта, утын кисђ, печђн әзерли. Ђтисе белђн ђнисен дђ њзе карый. Ике бала њстерђ, хђзерге кљндђ љч оныгы бар.

Гљлчђвђр Валиш кызы Фазыловага сугыш башланганда 13 яшь була. Тынгысыз хезмәт белән 5 баланы тәрбияли. Хђзер дђ њзенећ оныкларын караша.

Фђрхия Хәнәфи кызы Мусина балык тотып, утын эшлђренђ йөри. Сугыш беткђннђн соћ да 11 ел җылым тарта. Аныћ улы Муса армиядђ хезмђт итђ џђм Германиядђ батырларча џђлак була. Фђрхия апай ќиде бала њстергђн.

Кђбирђ Мифтак кызы Барсукованыћ ђнисе ике баланы кечкенђлђй калдырып њлеп китђ.  Ђтилђрен сугышка алганда Кђбирђ апайга 12 яшь була. Бњгенге кљндђ аныћ 8 баласы, 25 оныгы, 20 оныгыныћ оныгы бар. Кђбирђ апай белђн Нурулла абый авылдагы ић олы карт парлар, бергђ яшђњлђренђ 60 ел булып узды.

Ђйе, авылда калган картлар, хатын-кызлар, балалар да аз гына җафа чикми – иген дђ игђргђ, балаларны да ач-ялангач итмђскђ, сугышка тљрле ќылы киемнђр дђ ђзерлђп ќибђрергђ, гомер буе бетмђс тљсле тоелган налогын да илтеп тњлђргђ кирђк иде.

Халкыбыз  Бљек Җинњне бәйрәм итте. Лђкин җирнећ ђле бер почмагында, ђле икенче ягында мђрхђмђтсез њлем уты ќан сорап аваз сала. Ђфганстан, Чечня, Тљньяк Осетия... Бу сњзлђрдђ књпме аналарныћ йљрђк ђрнње. Књпме ђти-ђнине кайгыга салды, никадђр яшь гомерне љзде алар.

Безнећ авылдан Кђбирђ апайныћ баласы Гомђр Нурулла улы Барсуков Ђфганстан сугышында катнашты, Илдар Равил улы Барсуков Таќикстанда, Галия апа белђн Мљдђррис абыйныћ уллары Ринат, Динар Хисаметдиновлар Чечняда хезмђт иттеләр.

Зур рђхмђт сезгђ хљрмђтле ветераннарыбыз! Сезнећ хезмђтегез, сабырлылыгыз љчен без сезгђ баш иябез. Ходай биргђн гомерегездђ балаларыгызныћ, оныкларыгызныћ олы ихтирамын, игелеген књреп яшђгез! Кљннђрегез тыныч њтсен, беркайчан да сугыш књрмик.

Гљлшат Турышева,

татар теле џђм ђдђбияты укытучысы.

Категория: Бөек Җиңүнең 65 еллыгына | Добавил: Zul4itai (06.06.2010)
Просмотров: 701 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Подписка

Язылу бәясе:

6 айга – 210 сум 66 тиен,
3 айга – 70 сум 22 тиен,
1 айга – 35 сум 11 тиен.

Индексы – 54313.

Друзья сайта
 • "Ватаным татарстан"
 • Информационное агенство "Татар-информ"
 • Электронная газета Республики Татарстан "Интертат"
 • "Азатлык" радиосы
 • «БЕЗНЕҢ ГӘҖИТ»нең электрон версиясе
 • Матбугат
 • "Татарстан яшьләре" ЯШЬЛӘРНЕҢ ИҖТИМАГЫЙ-СӘЯСИ ГАЗЕТАСЫ
 • Конгресс татар Тюменской области
 • Всемирный Конгресс Татар
 • Татарский всемирный сервер "Татарлар.ру"
 • Погода
  Яндекс.Погода
  Cтатистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0

  АНО "ИИЦ "Яңарыш" © 2020
  Хостинг от uCoz