Категории
Рубрики материалов
Яшьлек [67]Балалар сәхифәсе [26]
Иман [34]Гаилә учагы [21]
А.Сәгыйтов истәлегенә [4]Тормыш сулышы [119]
Сөю чишмәсе [15]И туган тел [39]
Шигърият [27]Бөек Җиңүнең 65 еллыгына [39]
Юбилей [2]2010 ел – Укытучы елы [11]
Яңарышның 20 еллык юбилеена [17]Ничек яшисең, авыл? [1]
КИҢӘШЛӘР [2]Бәхет башы хезмәттә [1]
ЯҢА ЕЛ [1]Соцпроект [7]
Тарих [5]
Главная » Статьи » Бөек Җиңүнең 65 еллыгына » Бөек Җиңүнең 65 еллыгына

ЯМБАЙ МӘКТӘБЕНДӘ ОЧРАШУ КИЧӘСЕ


Тљмђн районы, Ямбай мђктђбендђ "Ямбайлылар фронт љчен, ямбайлылар ќићњ љчен” дигђн кичђдђ мђктђп укучылары тыл һәм хезмђт ветераны Фђрхинур Баһаветдин кызы Ташкалова џђм мђктђп музее ќитђкчесе Галия Шђриф кызы Багизова белђн очраштылар.

Ќићњ бђйрђме ќитеп килгђн кљннђрдђ бу кызыклы очрашуны тђрбия эшлђре буенча ярдәмче, оештыручы Неля Ђсхђт кызы Фђйзуллина алып барды. Ић беренче укучылар сугыш турында экраннан фильм карадылар. Бљек Ватан сугышы чорында Ямбай авылында булган вакыйгалар турында китапханђче, немец теле укытучысы Вера Васильевна Артемьева:

– 1941 нче елда Ямбай авылына немецларны књчерђлђр џђм сугыш беткђннђн соћ да аларга китђргђ рљхсђт бирелми. Аларны ић кыен, ић авыр елларда Ямбай халкы сыендыра. Шуны ђйтергђ кирђк, авылда татарлар њз теллђрендђ, ђ немецлар фђкать немец телендђ генђ сљйлђшђлђр. Ике миллђт халкы кул хђрђкђтлђре белђн генђ аћлашалар. Ќирле халык ярдђме белђн ачлык елларында исђн калган, немецлар мал-туар њрчетеп, тернђклђнеп китђлђр. Шул елларда килгђн немецларныћ оныгы, бњгенге кљндђ Ямбай мђктђбендђ 9 нчы сыйныфта укучы Марина Сергей кызы Вайцельга сњз бирђбез, - диде.

Марина њзе белђн бергђ укучы сыйныфташларына ата-бабалары, ђни-ђбилђре турында бик кызыклы итеп сљйлђде.

Мђктђп музее ќитђкчесе Галия Шђриф кызы:

– Ленинград тулысынча чолганышта калганчы, књпмедер бала-чаганы эвакуациялђп љлгергђннђр џђм аларныћ 300ен поезд белђн Тљмђнгђ ќибђргђннђр. Аларны Ямбай авылына китерђчђклђре мђгълњм булгач, бљтен авыл белђн ќылы киемнђр ќыйдык. Ул чакларда бит машиналар юк, тимер юл вокзалыннан Ямбайга атлар белђн кышкы суыкларда 30 чакрымлап араны кайтырга кирђк. Бљтен авыл халкы аларны исђн-имин китереп ќиткерњдђ ярдђмлђште. Балалар йортына урнаштыргач, сугыштан соћ, Ленинградка 30 бала кайтып китте, ђ калганнары - ђтилђре сугышта, ђнилђре ачлыктан њлгђннђре мђћгегђ Себер ќирлђрендђ калдылар. Ямбайда балалар йорты сугыш чорыннан эшлђп килде.

Ђ Фђрхинур апа нђкъ сугыш башланган елны кулына диплом алып, мђктђпкђ укытырга килђ.

Без барысын да књрдек. Ямбай мђктђбендђге элекке шартлар белђн чагыштырганда, сез бђхетлелђр. Ђнђ нинди ќылы, якты, зур мђктђптђ белем аласыз. Љс-башыгыз яхшы, тамагыгыз тук, шушы елларныћ кадерен белеп яшђгез, – дип сњзен тђмамлагач, оныгы Неля Ђсхђт кызыныћ кызы, 4 нче сыйныф укучысы Риана Фђйзуллина сугышта булган карт бабае Шаџидулла Тљхвђтулла улы Ташкалов турында сљйлђде.

Очрашу кичђсендђ мђктђп укучылары Ямбай халкыныћ сугыш чорындагы батырлыклары турында никадђрле мђгълњматлар тупладылар.

Н.САФИУЛЛИНА.

Категория: Бөек Җиңүнең 65 еллыгына | Добавил: Zul4itai (10.05.2010)
Просмотров: 663 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Подписка

Язылу бәясе:

6 айга – 210 сум 66 тиен,
3 айга – 70 сум 22 тиен,
1 айга – 35 сум 11 тиен.

Индексы – 54313.

Друзья сайта
 • "Ватаным татарстан"
 • Информационное агенство "Татар-информ"
 • Электронная газета Республики Татарстан "Интертат"
 • "Азатлык" радиосы
 • «БЕЗНЕҢ ГӘҖИТ»нең электрон версиясе
 • Матбугат
 • "Татарстан яшьләре" ЯШЬЛӘРНЕҢ ИҖТИМАГЫЙ-СӘЯСИ ГАЗЕТАСЫ
 • Конгресс татар Тюменской области
 • Всемирный Конгресс Татар
 • Татарский всемирный сервер "Татарлар.ру"
 • Погода
  Яндекс.Погода
  Cтатистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0

  АНО "ИИЦ "Яңарыш" © 2020
  Хостинг от uCoz